SENSE BOOK

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใหม่ โซ่สีคราม ผู้ประพันธ์ : Stuff.lilac น้ำหนัก : 550 กรัม จำนวนหน้า : 370 หน้า ราคาปกติ : 329 บาท ราคาสมาชิก : 296 บาท Wish อ่านตัวอย่างหนังสือ

เพราะความผิดพลาดในคืนนั้นทำให้ความสัมพันธ์ของคู่กัดอย่าง

พู่กันและสีคราม ต้องเปลี่ยนไป...

เมื่อไม่ต้องการให้ใครล่วงรู้ถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงดำเนินไปด้วย กฎ ที่พวกเขาตั้งขึ้นมา

เพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ยังดำเนินไปอย่างเป็นความลับ

“ห้ามบอกใคร”

…..

“ถ้าใครมีแฟนก่อนก็ต้องเลิกยุ่งกัน”

ทว่ากฎที่ตั้งขึ้นมากลับกลายเป็นโซ่เส้นใหญ่

ที่พันธนาการเขาทั้งสองคนไว้ด้วยกัน

พันธนาการเอาไว้ จนไม่อาจหลีกหนีได้

ย้อนกลับ
Copyright © 2015 Sense-book publishing All rights reserved.
โทรศัพท์ : 098-451-5099